Pomiary tensometryczne – jak zadbać o ich dokładność i precyzyjność?