Precyzyjne przewidywanie przejściowych sił płynów w systemach rurowych