Rola analizy MES w przewidywaniu zachowania konstrukcji stalowych