Równanie Joukowsky’ego w ocenie uderzenia hydraulicznego i maksymalnego możliwego ciśnienia płynu wewnątrz rury.