Analiza MES w projektowaniu konstrukcji i przykład zastosowania w praktyce