Analiza statyczna – zastosowanie w modelowaniu MES