Analiza dynamiczna w projektowaniu konstrukcji z wykorzystaniem symulacji MES