Analiza wytrzymałości konstrukcji: metody, narzędzia i przykłady zastosowań