Analiza wytrzymałościowa, a trwałość konstrukcji – znaczenie obliczeń MES w inżynierii