Badanie odkształceń – Ocena zachowania konstrukcji w warunkach ekstremalnych