Jak zastosowanie analizy MES może zminimalizować ryzyko błędów konstrukcyjnych?