Obliczenia analityczne czy numeryczne? Rozważania nad wykorzystaniem analizy CFD