Jak analiza MES poprawia bezpieczeństwo budynków i konstrukcji?