Analiza MES w badaniu wpływu obciążeń dynamicznych na konstrukcje