Analizy dynamiczne MES i ich zastosowanie w badaniach nad wytrzymałością materiałów