Projektowanie konstrukcji stalowych z wykorzystaniem analiz wytrzymałościowych