Prognozowanie wytrzymałości i odkształceń w analizach MES – rola analiz wytrzymałościowych