Praktyczne zastosowania analizy liniowej w inżynierii mechanicznej