Zastosowanie analizy nieliniowej w ocenie wytrzymałości materiału