22 maja, 2023

Jak zastosowanie analizy MES może zminimalizować ryzyko błędów konstrukcyjnych?

Nowoczesne technologie informatyczne, rozwijające się w zawrotnym tempie, stanowią integralną część przemysłu inżynieryjnego. Jednym z narzędzi, które zrewolucjonizowało sposób, w jaki przemysł ten działa, jest analiza […]
15 maja, 2023

Obliczenia analityczne czy numeryczne? Rozważania nad wykorzystaniem analizy CFD

W świecie analizy przepływów i dynamiki płynów (CFD), pojawia się często pytanie: które obliczenia są bardziej odpowiednie – analityczne czy numeryczne? Wybór między nimi nie zawsze […]
8 maja, 2023

Pulsacja Ciśnienia: Jak Zrozumieć, zaradzić i optymalizować systemy pompowe

Pulsacja ciśnienia jest oscylacją ciśnienia tłoczenia, występującą w ustalonych warunkach pracy z częstotliwością równą lub większą niż prędkość wału napędowego pompy. A co jeżeli powiemy, że […]
2 maja, 2023

MES dla Praktyków – IV Międzynarodowa konferencja

Konferencja MES dla Praktyków to idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie MES, a także poznać najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.
19 kwietnia, 2023

Analiza wytrzymałości konstrukcji: metody, narzędzia i przykłady zastosowań

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie inżynierii, analiza wytrzymałości konstrukcji odgrywa kluczową rolę w projektowaniu i budowie trwałych i bezpiecznych obiektów. W niniejszym artykule omówimy metody […]
12 kwietnia, 2023

Symulacje CFD w praktyce: Jak zoptymalizować projektowanie systemów przepływowych?

Jednym z kluczowych zastosowań symulacji CFD jest optymalizacja projektów systemów przepływowych. Dzięki precyzyjnej analizie przepływu płynów wewnątrz urządzeń, inżynierowie mogą wprowadzać zmiany w geometrii, parametrach operacyjnych czy konfiguracji systemów przepływowych.
3 kwietnia, 2023

Analiza MES w projektowaniu konstrukcji i przykład zastosowania w praktyce

Analiza MES jest jednym z podstawowych narzędzi numerycznych, które są wykorzystywane w inżynierii mechanicznej. Dzięki temu narzędziu inżynierowie są w stanie dokładnie określić zachowanie konstrukcji podczas różnych obciążeń, co pozwala na projektowanie bezpiecznych i wytrzymałych struktur.
22 marca, 2023

W jakim celu wykonuje się obliczenia wytrzymałościowe?

Obliczenia wytrzymałościowe są kluczową częścią każdego projektu inżynieryjnego i budowlanego. Służą do analizy, projektowania i konstruowania konstrukcji i urządzeń dla różnych gałęzi przemysłu.
2 lutego, 2023

Obliczenia wytrzymałościowe w projektowaniu konstrukcji

Znajomość wytrzymałości materiałów, komponentów i konstrukcji jest niezbędna do projektowania bezpiecznych i niezawodnych produktów.